Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2020

haveadrian
15:17
7001 7b80 600
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaSmerfMaruda SmerfMaruda
haveadrian
15:16
0051 5ba4
Reposted fromlllm lllm viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
haveadrian
09:48
haveadrian
09:45
Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej nieskończone wersje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted from0 0 viaechoes-of-silence echoes-of-silence
haveadrian
09:42
haveadrian
09:37
- Czego boisz się najbardziej?
- Śmierci. Utraty rodziców. Zostania tutaj do końca życia. Tego, że nigdy nie odkryję, co powinnam robić w życiu. Bycia zwyczajną. Utraty wszystkich, których kocham.
— Jennifer Niven
haveadrian
09:37
3571 89dd
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

April 01 2020

haveadrian
09:02
7736 8a3d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaphilomath philomath
haveadrian
09:00

March 31 2020

09:43
0914 ee76 600
Reposted fromdmnkam dmnkam
haveadrian
09:40
5378 410e 600
Reposted frommodeselector modeselector viamoai moai
haveadrian
09:40
Lata nie mają znaczenia. Liczy się dzisiaj, a potem dzień następny.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
haveadrian
09:40
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
haveadrian
09:39
5222 0e5e
Reposted frommiischa miischa viamoai moai
haveadrian
09:39
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
09:33
3974 c99e
Reposted fromdmnkam dmnkam
09:31
3131 dfbb 600
Reposted fromdmnkam dmnkam
09:30
2685 3c08 600
Reposted fromdmnkam dmnkam
09:29
Reposted fromdmnkam dmnkam
haveadrian
09:26
3772 d455 600
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...