Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

haveadrian
19:40
1977 8da2
Reposted fromrol rol vianiezwykla niezwykla

May 18 2015

haveadrian
08:57
2914 5b05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
08:56
6330 a6f6

luxuryera:

Cᴀʀᴛᴀɢᴇɴᴀ Sᴜɴsᴇᴛ | Pʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜᴇʀ

haveadrian
08:54
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum viapunkahontaz punkahontaz

May 12 2015

04:18
04:18

May 10 2015

haveadrian
19:51
4892 3042
Reposted byLadyNeutrin LadyNeutrin
haveadrian
19:50
4824 30eb
haveadrian
19:41
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viagosiuuaam16 gosiuuaam16
haveadrian
19:40
2877 792d 600
Tatry
Reposted frombarock barock viagosiuuaam16 gosiuuaam16
19:40
4909 12b1
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamajenki majenki
haveadrian
19:40
Tu nie chodzi o sam fakt "chodzenia ze sobą" czy zmiany statusu na fejsie. To musi być coś w stylu - Ty jesteś moja, a ja Twój. Przede wszystkim musisz wzbudzić w niej zaufanie. To nie jest proste i wymaga czasu. Ale bez tego nic się nie uda. Musisz zaspokoić jej potrzebę bezpieczeństwa. Nawet te najbardziej samodzielne i odważne, muszą czuć się bezpiecznie z facetem. Bądź zawsze przy niej... kiedy tego potrzebuje i kiedy zaprzecza, że nie. Bądź, kiedy innych nie ma. Wypełniaj ją radością i szczęściem, a dostaniesz duuuużo dużo więcej w odwrocie.
— wieczornie
haveadrian
10:23
10:22
3703 9212 600
haveadrian
10:11
..czasami myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym.
— Haruki Murakami
Reposted frombeltane beltane vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
haveadrian
10:10
haveadrian
10:09
Wiesz, że ją kochasz,
kiedy widzisz świat w jej oczach,
a jej oczy wszędzie na świecie.
— Colleen Houck
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
haveadrian
08:08
haveadrian
08:05

May 08 2015

08:14
8818 559c 600
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl