Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

haveadrian
20:46
Za chwile minie kolejny rok, a ja nadal nie wiem co zrobić z życiem.
Reposted bypenginmamzawieszkePicki91sectum-sempra12czerwcadissapointedbutnotsuprisedToshipozakontrolapersona-non-gratainspirationspikkumyyniebieskieoczyzezarlamkredkewonderwallkotficadivipiehusnaturalgingerbrianmaydissapointedbutnotsuprisedBalladynaMsChocolatewalkthemooninvinciblethoughtfulnesshaszraapolyphonicsoulnadziejenadaremnesexzrekinemdancingwithaghostpiehusiga-xvlszyderafreewayniskowopleassuremystolensoulnowaczibeliveinmepommywhynotmepersona-non-gratalittledisappointmentsjakmidzisiajzleLejdiWiolettaSkydelanseaweedpytaniabezodpowiedzithegirlwiththedarksideilovegreengos123Anjax333tacolatawysokotak-niewielemyfuckingrealitytouchtheskywalkthemoon12czerwcajoannemgabryniagabryniavillainewalkthemoon

August 22 2017

haveadrian
20:04
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viamajenki majenki

August 12 2017

haveadrian
22:14
Liczą się tylko konsekwencje naszych działań.

July 10 2015

haveadrian
21:10
2494 2550 600
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viayouuung youuung

July 01 2015

haveadrian
08:13

June 30 2015

haveadrian
21:34
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viadusz dusz
21:33
9090 b319

June 28 2015

haveadrian
18:46
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
haveadrian
18:46
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka vianiezwykla niezwykla
haveadrian
18:44
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
haveadrian
18:41
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viadusz dusz
haveadrian
18:41
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viadusz dusz
haveadrian
18:40
8259 d986
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadusz dusz
haveadrian
18:40
4916 a7c1
Reposted fromfearnopain fearnopain viadusz dusz

June 23 2015

haveadrian
09:27
Czułem się teraz znacznie lepiej, ogarnęło mnie usypiające ciepło i wrażenie całkowitej wolności
Reposted bydynamite dynamite

June 11 2015

haveadrian
11:05

May 31 2015

haveadrian
19:54
7265 36ca
haveadrian
19:52
3224 d56b 600
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viagosiuuaam16 gosiuuaam16
haveadrian
19:51
5439 9795
Reposted fromcalifornia-love california-love viamajenki majenki
haveadrian
19:41
4964 5421 600
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl